FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

मिति २०७८।०८।०८ गते नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, निजगढद्वारा सो कार्यालयमा सेवाग्राहीले अनलाइन मार्फत् सहजरूपमा राजस्व भुक्तानी गर्न सक्ने प्रणाली लागू गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने र निजगढ नगरपालिकाको राजस्व आम्दानीमा थप अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले

User login