FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

मिति २०७८।१२।२२ गते निजगढ नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयद्वारा सो कार्यालयका कर्मचारीहरूका साथै वडा कार्यालयका वडा सचिवहरूका लागि अनलाइन बेस्ड दर्ता सिफारिस प्रणाली सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गरियो।

User login