FAQs Complain Problems

मिति २०७९।०२।१७ गते निजगढ नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयद्वारा नेपालको संविधानको धारा २१६(४) को व्यवस्था बमोजिम निजगढ नगरपालिकाको ५ जना महिला नगर कार्यपालिका सदस्य तथा ३ जना दलित वा अल्पसंख्यक नगर कार्यपालिका सदस्य पदमा निर्वाचित हुनु भएका नगर

User login