FAQs Complain Problems

मिति २०७८।०९।०५ गते निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख श्री सुरेश कुमार खनालबाट श्री समुन्नत महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाद्वारा निजगढ नगरपालिकाको आर्थिक अनुदान समेतमा निजगढ नगरपालिकाको वडा नं. ७ मा संचालित समुन्नत महिला गार्मेन्ट उद्योगको समुदघाटन कार्य सम्पन्

User login