FAQs Complain Problems

श्री विशकसेन ढकाल ,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्युले आफ्नो जीवनको अमुल्य समय राष्ट्र सेवामा समर्पण गरी निजामति सेवामा प्रवेश गरेर सेवाको क्रममा यस निजगढ नगरपालिकाको मिति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आफ्नो जिम्मेवारीवारी पुरा गर्दै विदाई कार्यक्रम सम्पन्न

User login