FAQs Complain Problems

निजगढ नगरपालिकाको छैठौ नगर सभाका लागि बार्षिक निति,कार्यक्रम र बजेट अधिवेसनको सुरुवात संगै निति,कार्यक्रम र बजेट सर्वसम्मत पारीत भयो तथा २०७७।०७८ का लागि कुल बजेट रु. 88 करोड 49 लाख 50 हजार आय व्यय अनुमान

User login