FAQs Complain Problems

मिति २०७८।०८।२० गते निजगढ आ.ब. २०७८/०७९ का लागि स्वीकृत बार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा रहेको मासिकरूपमा १० हजार लीटर सम्म उपभोक्ताले उपभोग गर्ने खानेपानी वापतको महशूल मिति २०७८ साल श्रावण १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी निजगढ नगरपालिकाले नै व्यहोरी

User login