FAQs Complain Problems

मिति २०७८।०९।०६ गते समेत पूर्व सूचना गरिए बमोजिम निजगढ नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयद्वारा यस नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरू स्थित ११ वटा खोप केन्द्रहरूमा बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ४:०० बजे सम्म १८ बर्ष भन्दा माथिका तथा त‍ोकिएको समूहका व्यक्तिहरू

User login