FAQs Complain Problems

मिति २०७८।०९।१८ गते पूर्व सूचना गरिए बमोजिम निजगढ नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयद्वारा यस नगरपालिकाका १२ देखि १७ बर्ष सम्मको उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई यस नगरपालिका स्थित कक्षा ६ भन्दा माथिको कक्षा संचालन गरी राखेका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत

User login