FAQs Complain Problems

मिति २०७८।०९।२४ गते नेपाल सरकार, राष्ट्रिय भूमि आयोगद्वारा काठमाडौंमा आयोजित भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा उक्त आयोग र स्थानीय तहहरूबीच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रम

User login