FAQs Complain Problems

आज मिति २०७७।०९।२७ गते निजगढ नगरपालिकाक‍ो जल उपभोक्ता संस्था सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ बमोजिम श्री टिकुलीखोला खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था, निजगढ-१० लाई जल उपभोक्ता संस्थाको रूपमा दर्ता गरी सोको दर्ता प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरियो।

User login