FAQs Complain Problems

आज मिति २०७७/०८/२८ गते निजगढ नगरपालिकाको सहकारी ऐन बमोजिम समुन्नत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था , निजगढलाई सीमिति सहकारी संस्थाको रुपमा दर्ता गरी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय , निजगढद्वारा दर्ता प्रमाण पत्र हस्तान्तरण गरियो ।

User login