FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

आ.व.२०७७/०७८ को लागी ढुंगा ,गिट्टी ,बालुवा , रोडा आदि नदिजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी कर सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति :२०७७/०६/१५ गते )