FAQs Complain Problems

निजगढ नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन , आर्थिक ऐन, २०७५