FAQs Complain Problems

निजगढ नगरपालिकाको आयोजनामा निजगढ नगरपालिका भित्रका सहकारीहरुलाई COPOMIS र सम्पति सुद्दिकरण (Money Laundering) सम्बन्धि २ दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भयो

User login