FAQs Complain Problems

निजगढ नगरपालिकाको आवधिक योजना र आ.व.२०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट निर्माणका लागि नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, निजगढ, वडा कार्यालयहरु तथा nijgadhmun@gmail.com मार्फत राय सुझाव माग गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

User login