FAQs Complain Problems

मिति २०७६/१२/२७ गते बिहान ११:३० बजे निजगढ नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा विपद व्यवस्थापन समितिको संयोजक श्री सुरेश कुमार खनाल ज्युको अध्यक्षतामा निजगढ नगरपालिकामा " कोरोना भाईरस जोखिम न्यूनीकरण समन्वय तथा अनुगमन समिति " को बैठक ले देहाय बमोजिम निर्णय भयो

User login