FAQs Complain Problems

मिति २०७७।०१।०४ गते विहान ९ बजे निजगढ नगरपालिकाको परिषरमा नगर प्रमुख सुरेशकुमार खनाल ज्यूको संयोजकत्वमा कोरोना भाइरस विपद जोखिम न्यूनिकरणका लागि नगर उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरु, सुरक्षाकमीहरुसँग बसी छलफल गरी देहाय बमोजिमको निर्णयहरु गरियो ।

User login