FAQs Complain Problems

मिति २०७७/०१/०७ गते अईतबार बिहान ११:३० बजे निजगढ नगरपालिका कार्यालयमा नगर प्रमुख एवं विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक श्री सुरेश कुमार खनाल ज्युको अध्यक्षतामा कोरोना भाईरस कोभिड-१९ को उपचार, रोकथाम , न्यूनीकरण , व्यवस्थापन सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको निर्णय गर

User login