FAQs Complain Problems

मिति २०७८।०९।०६ गते निजगढ नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तथा दलित महिला केन्द्र नेपालको सह आयोजनामा निजगढ नगरपालिका रहेका महिला सँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाहरूको प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा महिला हिंसा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

User login