FAQs Complain Problems

मिति २०७८।०९।१८ गते निजगढ नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाद्वारा यस नगरपालिकामा रहेका माध्यमिक विद्यालयहरुका कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत किशोरी छात्राहरु एवं निजगढ नगर बाल संजालका किशोरीहरू सहित ४१ जना प्रशिक्षार

User login