FAQs Complain Problems

मिति २०७८।१२।०८ गते निजगढ नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयद्वारा यस नगरपालिकाको २, ३, १२ र १३ नं. वडा कार्यालयहरूको अत्याधुनिक प्रिफ्याब्रिकेटेड संरचनामा कार्यालय भवनहरूको निर्माण कार्य पूरा भई कार्यालय समेत संचालनमा आइ सकेकोमा उक्त नवनिर्मित वडा

User login