FAQs Complain Problems

मिति २०७८।१२।११ गते निजगढ नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाद्वारा निजगढ-८ मा रहेको निजगढ ब्यांक्वेटमा यस नगरपालिका स्थित सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा कक्षा ७ र ८ मा अध्ययनरत किशोरी छात्राहरू

User login