FAQs Complain Problems

मिति २०७९।०२।२७ गते निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सुमन कुमार कार्कीको अध्यक्षतामा निजगढ नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तथा मातहतका वडा कार्यालयहरूमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको नियमित मासिक बैठक (Monthly Staff Meeting) बस्यो।

User login