FAQs Complain Problems

यस कार्यालय तथा मातहतका वडा कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने कुनै सेवा ढिलासुस्ती भएमा वा कुनै गुनासो वा सुझाव भएमा यस कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सुमन कुमार कार्कीलाई (कोठा नं.२०६)भेटी वा निजको मोबाइल नं.९८५५०७६१११ वा ईमेल susrit@gmail.com जानकारी

User login